Üldtingimused

Lasita Maja OÜ e-poest kauba tellimise tingimused 

Lasita Maja OÜ, registrikood: 11496435, asukoht: Risu tee 2, Pihva küla, Tartu, Tartu maakond, 61407 (edaspidiselt Müüja) on veebipoe aadressiga pood.lasita.com (edaspidiselt e-pood) omanik ning Klient on isik, kes vormistab e-poes tellimuse ja tellib kauba e-poest. 

1.       TINGIMUSTE KOHALDATAVUS 

1.1.   Käesolevad müügitingimused kehtivad Lasita Maja OÜ e-poest toodete ostmisel ja reguleerivad Müüja ja Kliendi vahelisi õigussuhteid seoses tellimuse esitamisega, müügi toimumisega, tarbijast Kliendi poolt toote tagastamisega ning hilisemate pretensioonide esitamisega. 

1.2.   Müüja reserveerib endale õiguse teha müügitingimustes ja hindades muudatusi ilma Klienti sellest igakordselt teavitamata. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel pood.lasita.com. Kui e-poes on muudetud hindu pärast Kliendi poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis tarnitakse Kliendile vastav toode tellimuse hetkel kehtinud hinnaga. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist. 

1.3.   E-poes tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega, nõustub nendega ja on nõus oma isikuandmete kasutamisega tellimuse täitmise tarbeks. 

1.4.    E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele ning käesolevad müügitingimused laienevad nii füüsilisest isikust Kliendile kui juriidilisest isikust Kliendile. Tarbija õiguseid puudutavad regulatsioonid, mis on toodud käesolevates müügitingimustes, laienevad üksnes tarbijast Klientidele ega laiene juriidilisest isikutest Klientidele ning füüsilistest isikutest Klientidele, kes sooritavad tehingu oma majandus- või kutsetegevuse raames. 

1.5.   Teave toodete kohta on esitatud e-poes vastava kaubaartikli juures. 

1.6.   Hoiatus:  E-poes olevate toodete pildid on illustratiivse tähendusega ning tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

2.       TELLIMUSE ESITAMINE 

2.1.   Toote tellimiseks valib Klient e-poest välja soovitud toote või tooted ja lisab need ostukorvi. Kliendil on võimalik valida üks või mitu toodet ning lisatooteid.  

2.2.   Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis.  

2.3.   Tellimuse vormistamisel kohustub Klient esitama tõesed andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress). Teenuse osutaja ei vastuta Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tulenevate tagajärgede eest.

2.4.   E-poes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde ning tellimuse esitamisel aktsepteerib Klient toote hinna. Hinnad on toodud eurodes ning koos käibemaksuga. 

2.5.   Sõltuvalt Kliendi poolt valitud tarnimisviisist võib toote hinnale lisanduda eraldi transpordi hind, milline kuvatakse Kliendile tellimuse esitamisel eraldi reana ning mis sisaldub ka tellimuse lõpphinnas. Ka transpordihind on toodud koos käibemaksuga. Transporditasu suurus kuvatakse iga tellitud toote kohta eraldi ja transporditasu lisandub iga tellitud toote kohta. Transporditasu suurus sõltub Kliendi asukohast ja valitud transpordi tüübist.

2.6.   Klient võib valida ka tootele ise järele tulemise, millisel juhul ei lisandu toote hinnale transporditasu.

2.7.   Ostu sooritades nõustub Klient e-poe müügitingimustega.

2.8.   Kliendil on võimalus Tellimust muuta või eemaldada klõpsates ostukorvil ning muutes toodete kogust või eemaldades toode üksnes enne toodete eest tasumist.

2.9.   Klient kinnitab ostukorvi ja tasub toodete ning toodete transpordi eest talle sobiva internetipanga lingi kaudu või ettemaksuarve alusel. Toodete ja transpordi eest saab tasuda ülekandega järgmistes internetipankades: Swedbank, SEB Pank, Danske Bank, LHV Pank, Nordea Bank ja Krediidipank.

2.10.Enne arve tasumist on Klient kohustatud veenduma, et arves toodud andmed vastavad Kliendi tegelikule soovile ja tellimusele.

2.11.Pärast toodete ja transpordi eest tasumist tuleb vajutada linki „Tagasi kaupmehe juurde“.

2.12.Toodete müügileping Müüja ja Kliendi vahel jõustub alates Kliendi poolt tasutud ostusumma ja transporditasu tervikuna laekumisest Müüja arvelduskontole.

2.13.Tellimuse kinnitamiseks saadetakse Kliendile arve ostukorvi kinnitamisel sisestatud e-posti aadressile. Arvel kajastuvad hinnad käibemaksuga.

2.14.Kui Müüjal ei ole võimalik tellimust täita, võtab Müüja Kliendiga ühendust ja kokkuleppel Kliendiga asendab toote samaväärse teise tootega, mis on sama kvaliteedi ja hinnaga või tagastab tasutud summa 14 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist. Mistahes sanktsioone Müüja vastu ei kohaldata.

3.       ÜLEANDMINE

3.1.   Kliendil on võimalik ostu vormistamisel valida endale sobilik kohaletoimetamise viis.

3.2.   Kui klient on valinud Müüja poolse transpordi ning tasutud on täies ulatuses toote ja transpordi maksumus, misjärel võtab Müüja ja/või Müüja poolt volitatud isik Kliendiga 5 tööpäeva jooksul ühendust, mille käigus lepitakse kokku toote üleandmise kuupäevas. Tarne toimub üldreeglina 14-28. päeva jooksul alates toote ostuhinna ja transporditasu laekumisest Müüja kontole ja toode tarnitakse Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud aadressile. Erandlikult on üleandmise aeg pikem 70mm seinapaksusega erimajade puhul kus ettemaksu laekumisest alates tuleks arvestada tootmise pikkusega kuni 10 nädalat, millele lisandub kokkuleppeline tarne aeg. Müüja ei vastuta toote kohale toimetamise viibimise eest juhul, kui viibimine on tingitud asjaoludest, mida Müüja ei saanud mõjutada ega ette näha. Müüjal on õigus tarneaega pikendada kuni 45 päevani.

3.3.   Kui tellimus tuleb toimetada välisriiki, on tarneaeg pikem ning lepitakse igakordselt eraldi kokku.

3.4.   Tooted antakse Kliendile neid transportiva ettevõtte poolt üle üksnes saatelehe alusel. Tellimuse vastuvõtmisel kohustub Klient esitama üleandjale isikut tõendava dokumendi. Enne tellimuse vastuvõtmist ja saatelehe allkirjastamist peab Klient vaatama üle toote pakendi. Juhul, kui Klient avastab kauba kättesaamisel, et talle on saadetud vale või defektne toode või toode ei jõua kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, soovitab Müüja tungivalt kaupa mitte vastu võtma ja viivitamatult võtta ühendust Müüja esindajaga helistades numbrile +372 5021964 või kirjutades e-posti aadressil pood@lasita.com. Saatelehte allkirjastades kinnitab Klient, et kauba üleandmise momendil oli pakend terve ning et ta on rahul toote seisundiga (toode ei ole vigastatud ning sellel puuduvad tavapärasel ülevaatusel avastatavad defektid).

3.5.   Kui Klient on tellimuse vormistamisel valinud tootele ise järgi tulemise, siis võtab Müüja Kliendiga ühendust hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast toote ostuhinna täies ulatuses laekumist Müüja arveldusarvele ning teavitab Kliendile tähtaja, alates millisest hetkest on Kliendil võimalik tellitud toode/tooted kätte saada. Tavapäraselt teeb Müüja Kliendile kauba üleandmise võimalikuks 28 päeva jooksul alates toote ostuhinna laekumisest Müüja arveldusarvele. Tellitud kaupade üleandmine toimub tööpäevadel 8.00 – 17.00 Risu tee 2, Pihva küla, 61407 Tartu, Tartumaa. Tellitud toote kättesaamiseks esitab Klient tellimuses märgitud Kliendi isikut tõendava dokumendi. Kolmandatele isikutele kauba üleandmine toimub ainult kokkuleppel Kliendiga ja sellest kohustub Klient Müüjat eelnevalt informeerima ja leppima kokku tootele järele tuleva isiku.

3.6.   Olukorras, kus Müüja ei tarni toodet kokkulepitud tähtaja jooksul ega ole ka tarneaega pikendanud ja selline viibimine on kestnud enam kui 10 päeva, on Kliendil õigus Tellimus tühistada ja Müüja tagastab tasutud summa 14 päeva jooksul peale tellimuse esitamist. Viidatud taganemisõigust on Kliendil õigus kasutada üksnes enne toote vastuvõtmist.

3.7.   Kui Klient on tellinud toote transpordi, vastutab Müüja ka toote eest selle transportimise jooksul. Toote kättesaamise hetkest läheb toote juhusliku hävimise ja kahjustumise risk üle Kliendile.

4.        TOODETE GARANTII

4.1.   Müüja poolt toodetavatel aiamajadel on 2-aastane tootegarantii, seina puitkomponentidele laieneb 5-aastane erigarantii. 5-aastane erigarantii ei laiene 19 mm seinaga aiamaja puitkomponentidele.

4.2.   Toote parandamine või asendamine garantiitähtajal ei too kaasa garantiitähtaja pikenemist ega uue kestvusega garantii andmist. Toote garantiitähtaja jooksul asendatud või parandatud osade garantii lõppeb koos toote kui terviku garantiitähtaja möödumisega.

4.3.   Garantiiaja jooksul ilmnevast toote puudusest tuleb Müüjat teavitada koheselt, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul alates puuduse avastamisest. Garantiinõude esitamise aluseks on foto(d), puuduse kirjeldus, toote artiklinumber ja tootjapoolne seerianumber (number on märgitud kontrolllehel ja pakendil oleval sildil).

4.4.   Garantiivastutus hõlmab üksnes garantii korras väljavahetamisele kuuluvat defektset detaili. Garantiivastutus ei hõlma transpordi-, püstitus-, aja- ega sidekulusid, mis on tekkinud defekti väljaselgitamise ning püstitusega. Müüja ei vastuta Kliendi ega kolmandate isikute ees toote puudusest tekkivate mistahes kõrval- või täiendavate kahjude eest.

4.5.   Täpsed ja üksikasjalikud garantiitingimused, millega Müüja palub Kliendil tutvuda ja mis kohalduvad tootele on kättesaadavad alljärgneva siit.

5.       KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

5.1.   Klient annab tellimuse esitamisega Müüjale selge ja teadliku nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.

5.2.   Müüja kasutab Kliendi poolt esitatud isikuandmeid ja andmeid sooritatud ostude kohta ulatuses, mis on vajalik Kliendi poolt e-poes esitatud tellimuse täitmiseks. Müüja ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele v.a. veoteenust osutavale ettevõttele. Müüja edastab Kliendi isikuandmed veoteenust osutavale ettevõttele selleks, et tellitud tooted Kliendile kohale toimetada.

5.3 Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Kliendi tellimuse kohta - eesinimi, perekonnanimi, tänav, maja, korteri number, linn, postiindeks, telefoninumber, tarneviis, kasutatud makseviis, e-poe kasutuslepinguga nõustumine, märkused tellimuse kohta. 

5.4 Müüja sisestatud kaardiandmeid ei näe. Tehingu tegemiseks suunatakse kaardi valdaja Maksekeskusese (Maksekeskus AS, www.maksekeskus.ee) turvalisse keskkonda.


6.       TARBIJA TAGANEMISÕIGUS

6.1.   Pärast toodete kättesaamist on tarbijast Kliendil õigus 14 päeva jooksul alates toote kättesaamisest lepingust taganeda. Käesoleva tingimuste punktis 6 ja selle alapunktides toodud taganemisõigus ei kohaldu kui ostjaks on juriidiline isik või füüsiline isik, kes sooritab ostu oma majandus- või kutsetegevuse raames.

6.2.   Lepingust tagastamiseks tuleb esitada vabas vormis Lepingust taganemise avaldus hiljemalt 14 päeva jooksul toote kättesaamisest. Avaldus tuleb saata kirjalikult elektronposti aadressil pood@lasita.com, kuhu märkida tellimuse andmed (kaup, mis osteti; arve number; majapaki number, mis on leitav pakendilt), millest soovitakse taganeda, võimalusel tuua esile tagastamise põhjused ning lisada Kliendi kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).

6.3.   Juhul kui Klient soovib Lepingust taganeda, kohustub Klient tagastamisõiguse kasutamiseks viivitamatult võtma ühendust e-poe klienditeenindusega ning tagastama toote/tooted puuduseta, täiskomplektsena, originaalpakendis ja kasutamata. Klient kohustub kandma kauba tagastuskulud, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv kaup ei vastanud Kliendi tellimusele. Klient peab toote tagastama Müüjale Müüja müügiesindusse aadressil: Risu tee 2, Tartu, Tartumaa taganemisavalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul. Juhul kui Klient toodet nimetatud tähtajal ei tagasta, siis loetakse, et Klient ei ole müügilepingust taganenud.

6.4.   Kui toodet on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik toote olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Müüjal õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt toote väärtuse vähenemisele.

6.5.   Müüja tagastab tagastatavate toodete kättesaamise järgselt Kliendile 14 päeva jooksul kõik Kliendilt Lepingu alusel saadud tasud. Müüja võib keelduda tagasimakse tegemisest senikaua, kui toode ei ole Müüjale tagastatud.

6.6.   Müüjal on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda Kliendilt toode tagasi, kui toote hind on e-poes eksituse tõttu märgitud oluliselt alla toote turuhinna.

7.       PRETENSIOONIDE ESITAMINE

 7.1.   Müüja vastutab ostetud tootel ilmneva mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba toote Kliendile üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni 2 aasta jooksul alates toote kliendile üleandmisest. Tarbijast Kliendile toote müümise korral eeldatakse, et 6 kuu jooksul toote tarbijast Kliendile üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas toote üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus toote või puuduse olemusega. Müüja ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast toote üleandmist Kliendile.

7.2.   Klient kohustub Müüjat teavitama toote mittevastavusest hiljemalt 2 kuu jooksul selle avastamisest ehk esitama pretensiooni hiljemalt 2 kuu jooksul puuduse avastamisest.

7.3.   Kliendil on soovitatav esitada pretensioon e-posti teel aadressile pood@lasita.com. Pretensioonis tuleb märkida Kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, tootel ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.

7.4.   Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

7.5.   Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida Müüjal ei olnud võimalik mõjutada.

7.6.   Müüja ei vastuta tellitud toote mittesihipärasest kasutamisest või hoiustamisest tekkinud kahjude eest.

7.7.   Kui e-poest ostetud tootel on puudused, mille eest Müüja vastutab, parandab või asendab Müüja puudustega toote.

7.8.   Müüja ei vastuta Kliendi ega kolmandate isikute ees toote puudusest tekkivate mistahes kõrval- või täiendavate kahjude eest

7.9.    Müüja ja Kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel.

7.10.Juhul kui Müüja on keeldunud Kliendi pretensiooni lahendamast või Klient ei ole nõus Müüja pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Klient esitada kaebuse Tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kasutades vastavat veebikeskkonda. Klient võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Müüja ja Kliendi vahel sõlmitud Lepingust tulenevaid vaidlusi ja Kliendi kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Samuti on Kliendil õigus pöörduda Tartu Maakohtusse.